Oferta

Przedszkole wraz z grupą żłobkową czynne w godz. 6.30-17.30.

Opłaty :

390 zł miesięcznie

Dodatkowo płatne :

wyżywienie 10 zł / dzień

w razie nieobecności dziecka wyżywienie jest odliczane

wpisowe – 200 zł

Dodatkowa oferta :

4 godziny dziennie

250 zł

( wyżywienie dodatkowo płatne – 2,50 zł – śniadanie i

obiadek 5 zł ( do wyboru)

w godzinach:

8.00-12.00


Darmowe dni adaptacyjne !

w ciągu roku szkolnego wg potrzeb

wpisowe – 200 zł

Zajęcia w ramach czesnego :

Język angielski,

Język włoski,

Logorytmika,

Indywidualna terapia logopedyczna,

Zajęcia artystyczno-plastyczne,

Zajęcia umuzykalniające,

gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

gimnastyka korekcyjna – zajęcia indywidualne

Spotkania z Muzyką – co miesięczna wizyta Filharmonii Olsztyńskiej

Teatrzyki, wycieczki

Warsztaty z psychologiem „Szkoła dla rodziców”

Warsztaty dla rodziców

Zajęcia dodatkowo płatne ( dla chętnych ):

Tańce – 20 zł (miesięcznie) – B.W. Przemiennieccy

Robotyka – 30 zł (miesięcznie) – Robolandia

Ponadto w ramach czesnego przedszkole organizuje

przyjęcia urodzinowe dla każdego przedszkolaka

imprezy okolicznościowe