oferta

 

Oferta:

Przyjmujemy dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat

Promocja! Do końca maja 2013 r. wpisowe 200 zł gratis!

 

We wrześniu 2013 r., otwieramy drugą filię naszego przedszkola na ul. Chabrowej (między osiedlem Zacisze a Tęczowym Lasem )

 

Możliwość zapisu dziecka do jednej z dwóch filii Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na ul. Stawigudzkiej 8C/B oraz na ul. Chabrowej (między osiedlem Zacisze a Tęczowym Lasem )

Zapraszamy po formularze zgłoszeniowe na ul. Stawigudzką 8C/B


czesne miesięczne dla przedszkola-390 zł


czesne miesięczne dla grupy żłobkowej-550 zł

(dodatkowo płatne wyżywienie – 10 zł /dzień)

Cena dla przedszkola obejmuje:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela
 • język angielski – 2 razy w tygodniu prowadzony przez firmę Playschool ,codziennie powtarzany przez nauczyciela
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne raz w tygodniu
 • gimnastyka
 • dogoterapia
 • tort na urodziny (organizujemy przyjęcia urodzinowe)
 • imprezy okolicznościowe,teatrzyki itp

Dodatkowo płatne zajęcia:

tańce - koszt 16 zł /miesięcznie, robotyka - koszt 30 zł/ miesięcznie
 

Zajęcia dodatkowe :

Język angielski -
naukę języków obcych powinno rozpoczynać się jak najwcześniej.
Wynika to z faktu iż dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny,
a narząd mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania słów w obcym języku.
Zajęcia prowadzi P. Paulina Jankowska .
Firma Playschool www.playschool.org.pl

Zajęcia logopedyczne
– to ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie,
wyzwalające aktywność i ekspresję słowno – ruchową, usprawniające układ oddechowy.
W formie zabawy ćwiczymy aparat artykulacyjny, słuch fonematyczny i dykcję.
Zajęcia prowadzi P. Barbara Mamajek


Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające

– stwarzają możliwość zaspakajania wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu,
działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych oraz służą wyrabianiu ich wrażliwości artystycznej.
Pełne śpiewu, tańca, zabaw ruchowych przy muzyce oraz gry na instrumentach perkusyjnych zajęcia

Dogoterapia
– jest formą terapii kontaktowej z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów Obecność psa na zajęciach terapeutycznych stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań,
wprowadza do terapii spontaniczność, radość i daje poczucie bezpieczeństwa.
Zajęcia prowadzi P. B. Mamajek

Zajęcia artystyczno – plastyczne
Zajęcia te pomagają dzieciom rozwinąć zdolności manualne i usprawnić pracę dłoni.
Na tych zajęciach dziecko ma szansę eksperymentować z różnymi technikami plastycznymi

Gimnastyka

Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym.Wpływa stymulująco na rozwój dziecka.Prowadząca Iwona Prokopiuk

Zajęcia z Psychologiem dla Rodziców
„szkoła dla rodziców” ma za zadanie wspomóc rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
W Szkole dla Rodziców masz okazję wymienić się doświadczeniami z innymi Rodzicami, poradzić się eksperta.
Zajęcia prowadzi P. Dorota Kułakowska

Zajęcia dodatkowo płatne:

Tańce – Firma Przemienieccy cena : 16 zł /miesięcznie . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 30 min.


wpisowe – 200 zł(*płatne raz – przy zapisaniu dziecka)

Obejmuje:

 • ubezpieczenie dziecka na dany rok szkolny
 • wyprawka przedszkolaka
 • karty pracy

Posiłki:

 

 • stawka żywieniowa – 10 zł

( każdy dzień nieobecności dziecka odliczony jest ze stawki żywieniowej)

 • oferujemy trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad (złożony z dwóch dań), podwieczorek