oferta

 

Oferta:

Przyjmujemy dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat


czesne miesięczne dla przedszkola-420 zł


czesne miesięczne dla grupy żłobkowej-570 zł

(dodatkowo płatne wyżywienie – 11 zł /dzień)

Cena dla przedszkola obejmuje:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela
 • język angielski – 2 razy w tygodniu prowadzony przez firmę Playschool ,codziennie powtarzany przez nauczyciela
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne raz w tygodniu
 • gimnastyka korekcyjna
 • logopedia
 • tańce
 • tort na urodziny (organizujemy przyjęcia urodzinowe)
 • imprezy okolicznościowe,teatrzyki itp
 • Spotkania z Panią Muzyką (Filharmonia Warmińsko-Mazurska)
 • terapia ręki
 • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • terapia Integracji Sensorycznej

Dodatkowo płatne zajęcia( dla chętnych):

robotyka

Szachy

 

Zajęcia dodatkowe :

Język angielski -
naukę języków obcych powinno rozpoczynać się jak najwcześniej.
Wynika to z faktu iż dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny,
a narząd mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania słów w obcym języku.

Firma Playschool www.playschool.org.pl

Zajęcia logopedyczne
– to ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie,
wyzwalające aktywność i ekspresję słowno – ruchową, usprawniające układ oddechowy.
W formie zabawy ćwiczymy aparat artykulacyjny, słuch fonematyczny i dykcję.

Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające

– stwarzają możliwość zaspakajania wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu,
działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych oraz służą wyrabianiu ich wrażliwości artystycznej.
Pełne śpiewu, tańca, zabaw ruchowych przy muzyce oraz gry na instrumentach perkusyjnych zajęcia
 

Zajęcia artystyczno – plastyczne
Zajęcia te pomagają dzieciom rozwinąć zdolności manualne i usprawnić pracę dłoni.
Na tych zajęciach dziecko ma szansę eksperymentować z różnymi technikami plastycznymi

Gimnastyka korekcyjna

Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym.Wpływa stymulująco na rozwój dziecka.

Zajęcia z Psychologiem dla Rodziców
„szkoła dla rodziców” ma za zadanie wspomóc rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
W Szkole dla Rodziców masz okazję wymienić się doświadczeniami z innymi Rodzicami, poradzić się eksperta.


wpisowe – 200 zł(*płatne raz – przy zapisaniu dziecka)

Obejmuje:

 • ubezpieczenie dziecka na dany rok szkolny
 • wyprawka przedszkolaka

Posiłki:

 • stawka żywieniowa – 11 zł
O pełne brzuszki dba firma cateringowa „Mniam Mniam”

( każdy dzień nieobecności dziecka odliczony jest ze stawki żywieniowej)

 • oferujemy trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad (złożony z dwóch dań), podwieczorek