Szkoła dla rodziców

W każdy czwartek w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia ” Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi.

Tematyka poszczególnych spotkań dotyczy relacji dorosły – dziecko:
• wyrażania oczekiwań i ograniczeń,
• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
• motywowania dziecka do współdziałania,
• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
• uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole;
• wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
• budowania realnego poczucia własnej wartości,
• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;

Szkoła dla rodziców jest cyklem zajęciem, które odbywają się co tydzień , przez 10 tyg.

Prowadząca  jest Pani  Psycholog Dorota Kułakowska. Dziękujemy serdecznie wszystkim mamom , które chętnie uczestniczą w zajęciach.