Wiatr szumi jesiennie

Na zajęciach plastycznych Bajkoludki próbowały odzwierciedlić jesienny nastrój w ekspresji plastycznej. Zajęcia miały na celu pogłębić  wiedzę dzieci na temat pory roku – jesieni oraz wzbogacić doświadczenia plastyczne. Każde dziecko poczuło się twórcą i  z wielkim zaangażowaniem przyklejało barwne liście na na wycięte drzewo.