Zabawy konstrukcyjne

Codziennie w naszym przedszkolu dbamy o prawidłowy rozwój naszych wychowanków. Dlatego dzieci chętnie biorą udział w zabawach konstrukcyjnych, które rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię, uwagę, myślenie, kształcą wytrwałość w dążeniu do celu. Uczą cierpliwości, odporności na niepowodzenia. Dają okazję do krytycznej oceny swojej pracy i satysfakcji z uzyskania zamierzonego efektu.